βοάω

βοάω
Grammatical information: v.
Meaning: `cry' (Il.).
Other forms: βοῆσαι (Ion. also βῶσαι), βεβωμένος, ἐβώσθην.
Derivatives: βοητύς `crying' (α 369), βόᾱμα, βόημα `id.' (A.); βοητής (Hp., fem. βοᾶτις (αὑδά) `loud' (A.).
Origin: ONOM [onomatopoia, and other elementary formations]
Etymology: Prob. rather a deverb.like ποτάομαι with βοή postverbal (Schwyzer 683) - At best possible a relation with Skt. intensive jóguve `speak loudly' and Balto-Slavic, e. g. Lith. gaudžiù, gaũsti `cry, weep', OCS govorъ `noise', but these may as well belong to γοάω. Rather largely onomat.; cf. s. βύας. - Lat. boō, boāre is a Greek loan. - βοηθέω, βωστρέω s.vv.
Page in Frisk: 1,247-248

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • βοάω — cry aloud pres ind act 1st sg (parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοᾶτον — βοάω cry aloud pres imperat act 2nd dual βοάω cry aloud pres subj act 3rd dual βοάω cry aloud pres subj act 2nd dual βοάω cry aloud pres ind act 3rd dual βοάω cry aloud pres ind act 2nd dual βοάω cry aloud imperf ind act 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοόων — βοάω cry aloud pres part act masc voc sg (epic) βοάω cry aloud pres part act neut nom/voc/acc sg (epic) βοάω cry aloud pres part act masc nom sg (epic) βοάω cry aloud imperf ind act 3rd pl (epic) βοάω cry aloud imperf ind act 1st sg (epic) βοόω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοᾶτε — βοάω cry aloud pres imperat act 2nd pl βοάω cry aloud pres subj act 2nd pl βοάω cry aloud pres ind act 2nd pl βοάω cry aloud imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοᾷ — βοάω cry aloud pres subj mp 2nd sg βοάω cry aloud pres ind mp 2nd sg (epic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd sg βοάω cry aloud pres ind act 3rd sg (epic) βοείη of an ox fem dat sg (epic doric ionic) βοή loud cry fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοῶμεν — βοάω cry aloud pres subj act 1st pl (attic epic ionic) βοάω cry aloud pres ind act 1st pl βοάω cry aloud pres subj act 1st pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud imperf ind act 1st pl (homeric ionic) βοόω change into an ox pres subj act 1st… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοῶσι — βοάω cry aloud pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) βοάω cry aloud pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοῶσιν — βοάω cry aloud pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) βοάω cry aloud pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοόω — βοάω cry aloud pres imperat mp 2nd sg (epic) βοάω cry aloud pres subj act 1st sg (epic) βοάω cry aloud pres ind act 1st sg (epic) βοάω cry aloud imperf ind mp 2nd sg (epic) βοόω change into an ox pres subj act 1st sg (epic) βοόω change into an ox …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβοημένα — βοάω cry aloud perf part mp neut nom/voc/acc pl (attic ionic) βεβοημένᾱ , βοάω cry aloud perf part mp fem nom/voc/acc dual (attic ionic) βεβοημένᾱ , βοάω cry aloud perf part mp fem nom/voc sg (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβωμένα — βοάω cry aloud perf part mid neut nom/voc/acc pl (ionic) βεβωμένᾱ , βοάω cry aloud perf part mid fem nom/voc/acc dual (ionic) βεβωμένᾱ , βοάω cry aloud perf part mid fem nom/voc sg (doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.